Rocking Rackets

משחק ניהול טניס חינם ברשת

גלובלי

פעולות

תמיכה

תנאי השימוש

רמאות

הדברים הבאים נחשבים רמאות:

 1. ניהול יותר מחשבון אחד באותו השרת.
 2. שליטה ביותר משחקן אחד לחשבון.
 3. לקבל הטבות על-ידי באגים במשחק(דווחו עליהם במקום).
רמאות מוענשת על-ידי
 1. הרחקה מהמשחק
 2. אמצעים אחרים ימצאו מתאימים לפי סוג הרמאות.

התנהגות חברתית

על-מנת לשמור סביבת משחק חברתית אנחנו מצפים מהמשתמשים שלנו לציית לחוקי ההתנהגות הבאים.

 1. לא לפרסם
 2. לא להציף
 3. לא להטריד שחקנים אחרים.
 4. לא לדבר בספה גסה ומטרידה מבחינה מינית.
 5. זה לא מורשה לחסום פרסומות באתר זה (הם הופכים משחק זה למשחק חינם).
 6. אל תגרו משתמשים אחרים לעבור על החוקים. בנוסך לכך אם מישהו מציץ אותך, אל תגיב לו אבל תדווח עליו/עליה אם הוא/היא ממשיך לעשות זאת.
אם אתה לא תציית לחוקים אלו, אתה תקבל אזהרה. אזהרות חוזרות יגרמו לבסוף לענישה על-ידי הרחקה מהמשחק.
אזהרות חמורות יכולות לגרום להרחקה תמידית מהמשחק.

פרטיות

אנחנו לא נשתף את המידע שלך עם אף-אחד אחר, חוץ מהמקרים יוצאי הדופן האלו::

 1. בזמן שהחוק מכריח אותנו.
 2. סטטיסטיקות אנונימיות יכולות לשמש את הדמוגרפיה של המשחק בשביל מטרות פרסום.

התמודדות עם תקלות

אם אתה תמצא תקלה במשחק, מצופה ממך לדווח על התקלה למנהל המשחק ישירות.

 1. ניצול תקלות יעונש על-ידי הרחקה מהמשחק.
 2. אנחנו לא מחוייבים לתקן תוצאות שליליות שנגרמו כתוצאה מהתקלות.

כתב ויתור

 1. המפתחים של Rocking Rackets לא אחראיים לטעויות בתרגום המשחק בשפות אחרות חוץ מאנגלית או הולנדית. (Rocking Rackets developers are not responsible for mistakes in translations other than English or Dutch)
 2. דלפט גימז לא אחראיים לכל נזק הנגרם על-ידי השימוש באתר זה.

אחר

 1. אתה אמור להשתמש בהיגיון פשוט בכל דבר שלא מתואר בעמוד זה.
 2. אם אתה תתנהג בצורה הגיונית, אנחנו נתנהג בצורה הגיונית גם ואם לא, אנחנו יכולים להתנהג בצורה הגיונית גם.
 3. במקרה של אי-הסכמה, מנהלי המשחק מחליטים. ההחלטה שלהם לא נתונה לדיון.
 4. תנאים אלו כפופים לשינויים. זאת אחריותך לקרוא אותם עוד הפעם מדי פעם.