Rocking Rackets

Tenisový online manažér zadarmo

Globálne

Akcie

Podpora

Podmienky používania

Podvádzanie

Za podvádzanie je považované:

 1. Viac účtov na rovnakom serveri
 2. Viac hráčov na jeden účet
 3. Zneužívanie chýb
Podvádzanie bude odmenené
 1. Zakázanie prístupu
 2. Iné opatrenia podľa spôsobu podvádzania

Spoločenské chovanie

Pre udržanie priateľskej atmosféry hrania, očakávame od našich užívateľov slušné správanie.

 1. Žiadne propagovanie
 2. Žiadny spam
 3. Žiadne obťažovanie ostatných hráčov
 4. Žiadne urážky či texty so sexuálnym podtextom
 5. Nie je povolené nezobrazovať reklamy, vďaka nim je hra zdarma
 6. Nenavádzajte iných k porušeniu pravidiel, ak ti niekto posiela spam, neodpovedaj ale nahlás ho Administrátorom.
Pokiaľ nebudeš dodržovať pravidlá, obdržíš varovanie. Opakované porušovanie je trestané BAN-om.
Vážne urážky môžu viesť k okamžitému BAN-u.

Súkromie

Nebudeme poskytovať súkromné dáta, okrem nasledujúcich prípadov:

 1. Keď sme donútení zo zákona
 2. Anonymné štatistiky môžu byť použité pre odhadnutie demografie hry a reklamné účely

Čo s chybami

Pokiaľ nájdeš v hre chybu, je očakávané okamžité nahlásenie administrátorom.

 1. Zneužívanie chýb je trestané zákazom hrania
 2. Nie sme povinní spravovať negatívny vplyv chýb v hre

Odvolanie

 1. Vývojári Rocking Rackets nie sú zodpovední za chyby v preklade (okrem angličtiny a holandčiny) (Rocking Rackets developers are not responsible for mistakes in translations other than English or Dutch)
 2. Delft Games nenesie zodpovednosť za škody zpôsobené používaním tejto stránky

Ostatné

 1. Očakáva sa používanie zdravého rozumu vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú zmienené vyššie
 2. Pokiaľ sa budeš chovať zodpovedne, zaujmeme rovnaký postoj, ak nie, my sa podľa toho zariadime
 3. Administrátori rozhodujú o všetkom. Ich rozhodnutie je konečné
 4. Tieto podmienky sa môžu zmeniť. Si povinný pravidelne čítať pravidlá