Rocking Rackets

Безплатна Онлайн Тенис Мениджър Игра

Общо

Действия

Подръжка

Новини

Новини RSS
Написано на 90 месеца по-рано от Vinnie (Permalink)

* Тази новина, все още не е преведена на вашия език. Вие ще бъдете уведомени още веднъж, след като е преведена.

We've updated the main calendar with the 2017 tournaments. All the newly scheduled seasons will use the new calendar.

The seasons are scheduled at the start of week 26, so if this week already passed in your gameworld the next season will still have the old calendar.